معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

گزارش بورس کالا پتروشیمی هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات بورس کالا پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹، محصولات جهانی پتروشیمی با افزایش قیمت همراه بودند. در هفته گذشته قیمت میانگین ماهانه نیمایی دلار اندکی کاهش داشت. قیمت محصولات پتروشیمی که متأثر از ا ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۳۹۹ در بازارهای جهانی اثر بخش بودن واکسن کرونا، شروع فعالیت‌های تجاری و صنایع پایین دستی، باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است که به پیروی از آن قیم ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۵ آذر ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا هفته منتهی به ۵ آذر ۱۳۹۹، در رینگ پتروشیمی بورس کالا ، عرضه محصولات با تغییر قابل‌توجهی همراه بود که در نهایت در جریان معاملات، حجم ۳۲۱,۹۵۵ تن به ارزش ۲,۸۶۴ میلیارد تومان ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا، در هفته منتهی به ۲۸ آبان ۱۳۹۹،‌ اثر نوسانات نرخ ارز کاملا مشهود بوده است.  در هفته مورد بررسی بهای نیمایی و آزاد ارز به گونه‌ای رقم خورد که نرخ نیمایی ارز کمی بالاتر از ن ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در هفته منتهی به ۲۱ آبان سال جاری،‌ در رینگ پتروشیمی بورس کالا ، عرضه محصولات بدون تغییر قابل توجهی نسبت به هفته قبل به میزان ۲۸۸،۴۶۴ تن بود که در جریان معاملات، ۲۰۲،۰۹۰ تن محصول به ارزش ۲،۰۲۷ میلیارد تومان مو ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات هفته منتهی به ۱۴ آبان سال جاری در رینگ پتروشیمی بورس کالا ،‌ ۲۱۵،۸۱۳ تن محصول به ارزش ۲،۴۱۸ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب افت ۱۴ و ۲۷ درص ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۷ آبان ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی بهای محصولات پتروشیمی در بازار داخلی متاثر از نرخ دلار و قیمت‌های جهانی است،‌ نرخ ارز در روزهای اخیر روند کاهشی داشته در حالیکه نرخ‌های جهانی با رشد همراه بوده است.  در بازار آزاد قیمت‌ها تحت تاثیر کاهش نرخ ا ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در رینگ پتروشیمی بورس کالا،‌ در هفته منتهی به ۳۰ مهر سال جاری، ۲۱۰،۴۱۲ تن محصول پتروشیمی به ارزش ۲،۲۹۷ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم معاملات و ارزش معاملات به ترتیب با کاهش ۱۵ و ۶ درصدی همراه بود ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات گروه پتروشیمی در بورس کالا ،‌ در هفته منتهی به ۲۳ مهر ماه سال جاری،‌ ۲۹۳،۸۱۱ تن محصول پتروشیمیایی عرضه شد و تقریبا ۸۴ درصد از این محصولات به ارزش ۲،۴۳۵ میلیارد تومان مورد معامله و داد و ستد قرار گرف ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا در هفته گذشته با کاهش نرخ اعلام شد. در هفته منتهی به ۱۶ مهر سال جاری،‌ در رینگ معاملاتی بورس کالا بعد از هفته‌ها افزایش قیمت، شاهد افت قیمت‌ها بودیم. در ...