بانک۳

تاثیر افزایش نرخ ارز بر سودآوری بانک‌ها

تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز بر درآمد و سودآوری بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ خبری که در روز پایانی سال ۱۳۹۸ از طرف بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها منتشر گردید، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر سودآوری و به تبع آن قیمت سهام بانکی داشته باشد. در ابلاغیه ...