تحلیل عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت فولاد

تحلیل عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت فولاد

فلزات اساسی یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در بازار سرمایه است،‌ به گونه‌ای که برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت جزء شرکت‌های شاخص‌ساز این روزهای بازار محسوب می‌شوند. ارزش بازار شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه معادل ۴.۳۱۵.۸۵۰ میلیارد ریال،‌ فولاد خوزستان ...

شاخص فلزات اساسی

تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی

شاخص فلزات اساسی در یک کانال بلندمدت صعودی در حرکت است و اخیر به میدلاین کانال خود رسیده است. با توجه به وضعیت جهانی فلزات اساسی و احتمال رشد آنها، میدلاین کانال شکسته شده و سقف کانال در دسترس خواهد بود.تاریخ: 1398/10/8