دلایل رشد قیمت سنگ آهن

دلایل رشد قیمت سنگ آهن در دوره اخیر و روند آتی آن

مقدمه دلایل رشد قیمت سنگ آهن سنگ آهن در سال ۲۰۲۰، پس از کاهش بحران کرونا توانست رکورد هفت ساله خود را جابجا کند. به طوری که در ماه سپتامبر از ۱۴۰ دلار نیز عبور کرد. این تداوم رشد قیمت در روزهای گذشته به دلیل برخی اتفاقات مقطعی نیز ادامه‌دار بود و در ...