معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

گزارش بورس کالا پتروشیمی هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات بورس کالا پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹، محصولات جهانی پتروشیمی با افزایش قیمت همراه بودند. در هفته گذشته قیمت میانگین ماهانه نیمایی دلار اندکی کاهش داشت. قیمت محصولات پتروشیمی که متأثر از ا ...

اوره

معاملات بورس کالا اوره (هفته منتهی به 13 فروردین 1399)

در معاملات بورس کالا در 13 روز ابتدایی سال 99، اوره پریل در مجموع، 2.290 تن و اوره گرانول2.450 تن معامله شده است. شرکت‌های پتروشیمی پردیس و رازی در این مدت معامله‌ای نداشته‌اند. پتروشیمی شیراز 630 تن  اوره پریل، با قیمت میانگین 20.427 هزار ریال، پتر ...