دهدشت

تحلیل تکنیکال دهدشت

سهم دهدشت یک کقاومت دینامیک بسیار مهم را شکسته، به آم پولبک کرده و اکنون روی سطح حمایتی 678 تومانی قرار دارد. به آن واکنش نشان داده است.اکنون می توان به رشد سهم امیدوار بود. اهداف به ترتیب 1000 و 1400 تومان است.تاریخ تحلیل: 1399/1/19