شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

شاخص هم‌وزن و خط رگرسیونی که بسیار زیبا حول آن در حال حرکت است.اکنون در حال تغییر فاز از پایین خط رگرسیون به بالای این خط است. بنابراین روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت. اهداف این شاخص در شکل مشخص شده است.تاریخ تحلیل: 1399/1/23

شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل مهارنشدنی...هرچی هم تلاش میکنند با وضع قوانین جدید کنترلش کنند نمی توانند.اهداف در شکل مشخص شده است.هدف 1600000واحدی سقف باند دوم شاخص کل است.تاریخ تحلیل: 1399/1/23

دهدشت

تحلیل تکنیکال دهدشت

سهم دهدشت یک کقاومت دینامیک بسیار مهم را شکسته، به آم پولبک کرده و اکنون روی سطح حمایتی 678 تومانی قرار دارد. به آن واکنش نشان داده است.اکنون می توان به رشد سهم امیدوار بود. اهداف به ترتیب 1000 و 1400 تومان است.تاریخ تحلیل: 1399/1/19