معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

گزارش بورس کالا پتروشیمی هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات بورس کالا پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹، محصولات جهانی پتروشیمی با افزایش قیمت همراه بودند. در هفته گذشته قیمت میانگین ماهانه نیمایی دلار اندکی کاهش داشت. قیمت محصولات پتروشیمی که متأثر از ا ...

معاملات بورس کالا فلزات

گزارش بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۱۹ آذر ۱۳۹۹

گزارش معاملات بورس کالا فلزات در معاملات بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۱۹ آذر ماه سال جاری ۵۵۷ هزار و ۹۱۵ تن محصول در رینگ صنعتی بورس کالا عرضه شد. در جریان عرضه و تقاضا بالغ بر ۴۷۱ هزار تن به ارزش بیش از ۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۳۹۹ در بازارهای جهانی اثر بخش بودن واکسن کرونا، شروع فعالیت‌های تجاری و صنایع پایین دستی، باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است که به پیروی از آن قیم ...

معاملات بورس کالا فلزات

گزارش بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گزارش معاملات بورس کالا فلزات در معاملات بورس کالا فلزات در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۵۰۱ هزار و ۲۳۲ تن محصول در رینگ صنعتی بورس کالا عرضه شد که نسبت به هفته گذشته رشد ۲۰ درصدی داشت. در نهایت با وجود تقاضای بالغ‌بر ۳۱۰ هزار تنی، ۲۰۱ هزار و ۴۲۳ تن ب ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۵ آذر ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا هفته منتهی به ۵ آذر ۱۳۹۹، در رینگ پتروشیمی بورس کالا ، عرضه محصولات با تغییر قابل‌توجهی همراه بود که در نهایت در جریان معاملات، حجم ۳۲۱,۹۵۵ تن به ارزش ۲,۸۶۴ میلیارد تومان ...

معاملات بورس کالا فلزات

گزارش معاملات بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۵ آذر ۱۳۹۹

گزارش معاملات بورس کالا فلزات در معاملات بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۵ آذر ۱۳۹۹، ۴۱۷ هزار و ۲۹۷ تن کالا در رینگ صنعتی بورس کالا عرضه شد که با وجود تقاضای ۱۱۳ هزار و ۳۵۳ تنی در نهایت ۶۵ هزار و ۵۷۴ تن به ارزش ۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان مورد معامله ق ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا، در هفته منتهی به ۲۸ آبان ۱۳۹۹،‌ اثر نوسانات نرخ ارز کاملا مشهود بوده است.  در هفته مورد بررسی بهای نیمایی و آزاد ارز به گونه‌ای رقم خورد که نرخ نیمایی ارز کمی بالاتر از ن ...

معاملات بورس کالا فلزات

گزارش بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۲۸ آبان ۱۳۹۹

گزارش بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در معاملات بورس کالا فلزات در هفته منتهی به ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۴۸۹ هزار و ۲۴۱ تن محصول در رینگ صنعتی بورس کالا عرضه شد و درحالی‌که با کمبود تقاضا در اغلب گروه‌ها محسوس بود، در نهایت ۱۸۷ هزار و ۱۸۵ تن به ار ...

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی در هفته منتهی به ۲۱ آبان سال جاری،‌ در رینگ پتروشیمی بورس کالا ، عرضه محصولات بدون تغییر قابل توجهی نسبت به هفته قبل به میزان ۲۸۸،۴۶۴ تن بود که در جریان معاملات، ۲۰۲،۰۹۰ تن محصول به ارزش ۲،۰۲۷ میلیارد تومان مو ...

معاملات بورس کالا فلزات

گزارش بورس کالا فلزات هفته منتهی به ۲۱ آبان ۱۳۹۹

در معاملات بورس کالا فلزات در هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه سال جاری۳۷۶ هزار و ۶۲ تن محصول در رینگ صنعتی بورس کالا عرضه شد و با وجود تقاضای ۱۲۰ هزار ۸۸۳ تنی ۹۸ هزار و ۱۶۰ تن به ارزش ۱ هزار و ۷۳ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. اگرچه حجم عرضه نسبت به ...