اوره

معاملات بورس کالا اوره (هفته منتهی به 13 فروردین 1399)

در معاملات بورس کالا در 13 روز ابتدایی سال 99، اوره پریل در مجموع، 2.290 تن و اوره گرانول2.450 تن معامله شده است. شرکت‌های پتروشیمی پردیس و رازی در این مدت معامله‌ای نداشته‌اند. پتروشیمی شیراز 630 تن  اوره پریل، با قیمت میانگین 20.427 هزار ریال، پتر ...