معاملات مس بورس کالا

معاملات مس بورس کالا ( هفته منتهی به ۱۱ تیر ۱۳۹۹)

مس در هفته گذشته در گروه مس بورس کالا ،  4.968 تن محصول به ارزش بیش از 465 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش معاملات مس نسبت به هفته گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته است. از جمله معاملات مهم این گروه می‌توان به معامله مس کاتد که توسط دو ش ...