روی بورس کالا

معاملات روی بورس کالا

روی در معاملات هفته گذشته گروه روی بورس کالا در مجموع 190 تن محصول به ارزش بیش از 6 میلیارد و 487 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. قیمت هر تن شمش روی عرضه شده توسط شرکت ملی سرب و روی ایران در این معاملات 339.981 هزار ریال به ازای هر تن بوده است. ...