روی بورس کالا

معاملات روی بورس کالا

روی در معاملات هفته گذشته گروه روی بورس کالا در مجموع 190 تن محصول به ارزش بیش از 6 میلیارد و 487 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. قیمت هر تن شمش روی عرضه شده توسط شرکت ملی سرب و روی ایران در این معاملات 339.981 هزار ریال به ازای هر تن بوده است. ...

الومینیوم

معاملات آلومینیوم بورس کالا (هفته منتهی به ۱۱ تیر ۱۳۹۹)

آلومینیوم  بررسی معاملات آلومینیوم بورس کالا در هفته گذشته نشان می‌دهد که ارزش معاملات در این گروه با کاهش 64 درصدی به 95 میلیارد و 868 هزار تومان رسید. در هفته مزبور 3.350 تن شمش آلومینیوم مورد معامله قرار گرفت که تماما توسط شرکت آلومینیوم المهدی ع ...

معاملات مس بورس کالا

معاملات مس بورس کالا ( هفته منتهی به ۱۱ تیر ۱۳۹۹)

مس در هفته گذشته در گروه مس بورس کالا ،  4.968 تن محصول به ارزش بیش از 465 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش معاملات مس نسبت به هفته گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته است. از جمله معاملات مهم این گروه می‌توان به معامله مس کاتد که توسط دو ش ...

روی1

معاملات فولاد بورس کالا (هفته منتهی به ۱۱ تیر ۱۳۹۹)

فولاد در گروه فولاد بورس کالا طی هفته اخیر، ۸۹.۷۱۸ تن کالا به ارزش بیش از ۷۴۳ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. ارزش معاملات این گروه کالایی نسبت به هفته گذشته حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است. بیش از ۵۰ درصد معاملات گروه فولاد بورس کالا مربوط به شرک ...