نفت جهانی

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت در تایم‌فریم هفتگی در کف کانال صعودی بلندمدت خود قرار دارد و برای پوزیشن بای بسیارکم ریسک ارزیابی می‌شود. اهداف میان‌مدتی نفت 55 و 57 دلار می‌باشد.تاریخ تحلیل: 1398/12/7

نفت برنت

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت در مقیاس بلند مدت در سک کانال صعودی قرار دارد. باتوجه به وضعیت نموداری می توان گفت در بلند مدت دستیابی به میدلاین کانال رسم شده دور از دسترس نیست.البته همیشه باید این نکته را مد نظر داشت که نفت فراز و نشیب های بسیاری برای رسیدن به هدف نه ...

نفت برنت

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت درون یک کانال عرضی بلند مدت در حرکت است و به سمت میدلاین کانال در حرکت است. اولین اهداف ۶۸ دلار و ۷۳ دلار خواهد بود. قطعا تحولات بین المللی درمدت زمان رسیدن به این اهداف موثر خواهند بود. تاریخ تحلیل: ۱۳۹۸/۱۰/۷