نقره

تحلیل تکنیکال نقره

نقره جهانی خط روند منفی بلندمدتی را شکانده و در حال تروبک به آن است. گرفتن پوزیشن بای در این شرایط بسیار کم ریسک ارزیابی می‌شود. اهداف میان مدتی در شکل نشان داده شده است.تاریخ تحلیل: 1398/12/17

نقره

تحلیل تکنیکال نقره

قیمت نقره جهانی بعد از اصلاح عمیقی که داشته، مدت زیادی است که در حالت کم‌نوسانی قرار دارد و در حال کف سازی برای یک رشد طولانی مدت است. با توجه به شکل کندل ها و وضعیت کلی فلزات جهانی، دستیابی به سقف کانال رسم شده قابل تصور است.در صورت شکست سقف کانا ...