معاملات بورس کالا مس (هفته منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۹)

معاملات مس بورس کالا

ملی صنایع مس ایران

مفتول مس صنایع ملی مس ایران نیز در هفته منهی به ۲۰ فروردین سال جاری مورد معامله قرار نگرفت.

مس کاتد دیگر محصول این شرکت  با حجم ۳,۰۰۰ تن و با قیمت 669.008 هزار ریال معامله شده است.

 

 

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید