گزارش معاملات بورس کالا فولاد (هفته منتهی به ۲۰ فروردین ۹۹)

روی1

فولاد خوزستان

در معاملات فیزیکی بورس کالا در هفته منتهی به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ شمش فولاد خوزستان مورد معامله قرار نگرفت.

تختال فولاد خوزستان دیگر محصول این شرکت در بورس کالا نیز، طی هفته اخیر عرضه ‌نشده و مورد معامله قرار نگرفت.

فولاد مبارکه اصفهان

معاملات ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان که در دو نوع ورق گرم C و ورق گرم B عرضه می‌شود، طی هفته منتهی به ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به این صورت بوده که ورق گرم  C به میزان ۲.۲۳۰ تن و با قیمت ۵۵.۵۹۶  هزار ریال و ورق گرم B  نیز با قیمت ۵۵۴۶۶ هزار ریال و به حجم ۱۷۴۸۱ تن مورد معامله قرار گرفت. بنابراین میانگین حجم معاملات این دو محصول برابر با ۹,۸۵۶ تن، با قیمت ۵۵,۵۳۱ هزار ریال بوده است.

ورق سرد فولاد مبارکه تحت عنوان ورق سرد  B نیز با حجم ۷۳,۷۳۹ تن عرضه شده و به همین میزان با قیمت ۸۴,۴۴۵ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

ورق های پوشش‌دار فولاد مبارکه در دو نوع ورق‌های قلع اندود و ورق‌های گالوانیزه در بورس کالا عرضه می‌‌شوند. در معاملات هفته اخیر، ورق قلع اندود عرضه نشده و معامله ای نیز صورت نگرفت. اما ورق گالوانیزه این شرکت به حجم ۴,۵۶۵ تن و با قیمت ۹۰,۳۰۹ مورد معامله قرار گرفت. در مجموع میانگین معاملات ورق‌های پوشش‌دار۴,۵۶۵ تن با قیمت ۹۰,۳۰۹ هزار ریال می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید