بررسی گزارش‌های شش ماهه گروه فولاد

بررسی گزارش‌های شش ماهه گروه فولاد

بررسی گزارش‌های شش ماهه گروه فولاد

با توجه به اینکه عملکرد شرکت‌ها در شش ماهه اهمیت بسزایی دارد و می‌توان با تحلیل و تفسیر آن‌ها تا حدودی نتیجه عملیات شرکت را برای آن سال پیش‌بینی نمود، از این رو در این تحلیل بنا داریم گزارش‌های شش ماهه ابتدایی سال جاری را از لحاظ روند درآمد عملیاتی، مقدار و نرخ فروش محصولات، بهای تمام شده و سودآوری بررسی نموده و با مدت مشابه سال گذشته مقایسه نماییم. در ادامه نگاهی به عملکرد شش ماهه شرکت‌های فولاد می‌پردازیم.

فولادی‌ها در یک نگاه:

فولاد خوزستان (فخوز)

فولاد خوزستان در شش ماهه موفق به کسب درآمد ۱۱.۲ هزار میلیارد تومانی از محل عملیات خود شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۱ درصدی داشته است. مقدار فروش محصولات فخوز در شش ماهه سال جاری در مجموع تغییر محسوسی نداشته است. نرخ فروش محصولات اصلی فولاد خوزستان که شامل شمش بیلت و اسلب می‌باشد همزمان با رشد نرخ‌های جهانی و نرخ دلار صعودی بوده به طوری که بیلت داخلی و صادراتی به ترتیب ۵۵ و ۵۰ و اسلب داخلی و صادراتی نیز ۵۱ و ۵۳ درصد افزایش نرخ داشته‌اند.

در مقابل، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی رشد۳۲ درصدی در مدت زمان شش ماهه نخست داشته و با توجه به رشد بیشتر درآمدها حاشیه سود ناخالص این شرکت رشدی بوده است. در نهایت فولاد خوزستان در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ با ۵۰ درصد رشد، ۱۷۷ تومان سود به ازای هر سهم ساخته که ۱۱۲ تومان متعلق به فصل دوم امسال می‌باشد. نمودارهای مقدار و نرخ فروش محصولات فخوز بدین صورت می‌باشد:

صورت سود و زیان فولاد خوزستان (فخوز)

صورت سود و زیان فولاد خوزستان (فخوز)

فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

فولاد کاوه جنوب کیش در شش ماهه سال جاری عملکرد قابل توجهی داشته و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش نمود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ رشد ۵۷ درصدی به ثبت رسانده است. مقدار فروش داخلی شرکت از ۱۷۱ هزار به ۳۴۴ هزار تن افزایش یافته اما فروش صادراتی آن حدود ۱۶۰ هزار تن کاهش داشته است. محصول اصلی و نهایی کاوه شمش بیلت است که نرخ فروش داخلی و صادراتی آن در شش ماهه سال جاری ۶.۲ و ۷.۹ میلیون تومان در هر تن اعلام شده است. رشد ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی کاوه نیز به طور عمده ناشی از افزایش نرخ محصولات بوده به طوری که نرخ شمش داخلی ۶۹ و شمش صادراتی ۷۶ درصد افزایش داشته است.

بهای تمام شده شش ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۰ درصدی ثبت کرده که همین موضوع منجر به رشد حاشیه سود ناخالص از ۲۶ به ۳۴ درصد شده است. کاوه در شش ماهه ۱۳۹۹، ۸۰ تومان سود کسب کرده که ۶۲ تومان از آن مربوط به فصل دوم سال جاری می‌باشد که نشان از عملکرد مطلوب این شرکت در این مقطع زمانی دارد. همچنین سود این شرکت در شش ماهه از سود کل سال ۱۳۹۸ نیز بیشتر بوده و می‌توان چشم‌انداز مناسبی برای آن در سال‌های آتی رقم زد.

صورت سود و زیان فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

صورت سود و زیان فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

بررسی صورت‌های مالی شش ماهه فولاد هرمزگان جنوب نشان می دهد که این شرکت درآمد عملیاتی خود را در این مقطع زمانی حدود ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داده و در نهایت درآمد ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی گزارش نموده است. مقدار فروش اسلب به عنوان محصول نهایی و اصلی این شرکت در بازار داخل رشدی بوده اما فروش صادراتی افت داشته است. نرخ‌ فروش اسلب به دلیل افزایش نرخ اسلب جهانی و نرخ ارز صعود نمود و اسلب داخلی با رشد ۷۵ و اسلب صادراتی با رشد ۶۶ درصد به ترتیب برابر ۶.۳۱ و ۶.۳۳ میلیون تومان به ازای هر تن معامله شده است.

بهای تمام شده هرمز در شش ماهه ۱۳۹۹، ۲.۴ هزار میلیارد تومان و در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به رشد کمتر بهای تمام شده نسبت به درآمد عملیاتی حاشیه سود این شرکت را از ۳۱ به ۴۲ درصد رسانده است. این عملکرد موجب افزایش چشمگیر سود هر سهم در مقایسه با کل سال ۹۸ و شش ماهه نخست ۱۳۹۸ شده و هرمز موفق به کسب سود ۸۴ تومان به ازای هر سهم در شش ماهه سال جاری شده در حالیکه سود سال ۱۳۹۸ و شش ماهه آن سال به ترتیب برابر ۶۰ و ۳۵ تومان بوده است.

همچنین، عملکرد هرمز در فصل تابستان بسیار چشمگیر بوده و ۶۸ تومان از سود شش ماهه به این فصل تعلق دارد. پیش بینی می‌شود هرمز روند صعودی خود را تا انتهای سال جاری و در سال‌های آتی نیز ادامه داده و در انتهای امسال به سود تقریبی ۱۹۵ تومان به ازای هر سهم دست یابد.

فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

 

صورت سود و زیان فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

صورت سود و زیان فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

آهن و فولاد ارفع (ارفع)

شرکت آهن و فولاد ارفع در شش ماهه ۱۳۹۹ با ۷۸ درصد رشد، ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی محقق کرده است. این رشد درآمد در ارفع متاثر از رشد نرخ‌هاست. مقدار فروش در ارفع نیز کاهشی بوده که عمدتا از کاهش فروش صادراتی نشات می‌گیرد. اما نرخ فروش شمش برای ارفع رشد ۱۰۵ درصدی داشته است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه رشد ۵۹ درصدی داشته که کمتر از رشد درآمدهای عملیاتی بوده است. از این رو حاشیه سود ناخالص این شرکت از ۲۷ به ۳۵ درصد افزایش یافته است.رشد درآمدهای ارفع منجر به عملکرد خیره کننده این شرکت در سودآوری شد به گونه‌ای که سود هر سهم آن با وجود افزایش سرمایه در شش ماهه ۹۹ از ۵۷ تومان به ۱۰۲ تومان افزایش یافته است. ارفع نیز در مقطع زمانی سه ماهه دوم سال جاری عملکرد درخشان‌تری داشته و ۶۵ تومان از سود شش ماهه را در فصل دوم محقق کرده است که ناشی از بهبود اوضاع و افزایش نرخ‌ها در فصل تابستان می‌باشد.

آهن و فولاد ارفع (ارفع)

صورت سود و زیان آهن و فولاد ارفع (ارفع)

صورت سود و زیان آهن و فولاد ارفع (ارفع)

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

بررس گزارش شش ماهه فولاد مبارکه نشان از رشد ۳۶ درصدی درآمد عملیاتی این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد که درآمد آن را از ۲۰ به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. مقدار فروش صادراتی فولاد کاهشی بوده و منجر به افت کل فروش در شش ماهه سال جاری شده است. نرخ فروش محصولات نیز در شش ماهه سال جاری با رشد نرخ ارز و نرخ‌های جهانی افزایشی بوده است. در شش ماهه سال جاری نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸، رشد نرخ محصولات داخلی شامل محصولات گرم، پوشش‌دار و سرد به ترتیب برابر ۲۹، ۱۲ و ۱۵ درصد و محصولات صادراتی شامل همین موارد به ترتیب ۵۶،۴۸ و ۳۵ درصد  بوده است. بنابراین می‌توان گفت که رشد درآمد عملیاتی در فولاد عمدتا متاثر از افزایش نرخ فروش‌ها می‌باشد.

در خصوص بهای تمام شده نیز، بهای تمام شده شش ماهه نسبت به مدت مشابه رشد ۵۶ درصدی داشته و همین امر موجب کاهش حاشیه سود ناخالص در این مدت نسبت به شش ماهه سال گذشته شده است. در نهایت با لحاظ سایر درآمدهای عملیاتی که رشد محسوسی داشته و سایر اقلام سود خالص این شرکت در شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. سودآوری فولاد در سه ماهه دوم سال جاری با ۷ هزار میلیارد تومان مشهودتر بوده است.  نمودارهای مقدار و نرخ فروش محصولات فولاد در شش ماهه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به شرح زیر می‌باشد:

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

صورت سود و زیان فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

صورت سود و زیان فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

فولاد امیرکبیر کاشان در شش ماهه درآمد عملیاتی بالغ بر ۹۶۴ میلیارد تومان گزارش نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۳ درصدی داشته است. رشد مبلغ فروش در فجر ناشی از افزایش توامان مقدار و نرخ فروش محصولات است. اگرچه فروش صادراتی این شرکت افت ۱۱ هزار واحدی داشته اما توانسته سهم بازار داخلی خود را نسبت به ۶ ماهه سال گذشته افزایش دهد. نرخ محصولات گالوانیزه فجر افزایش ۵۲ درصدی در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و هر تن از این محصولات با نرخ ۱۲.۵ میلیون تومان به فروش رسیده است .

در شش ماهه این شرکت بهای تمام شده رشد کمتری نسبت به درآمدها داشت و شرکت وضعیت مطلوبی در شش ماهه ۱۳۹۹ برای خود رقم زده و در نهایت موفق به کسب ۳۹۵ تومان سود به ازای هر سهم شده که نسبت به مدت مشابه و کل سال پیش با سودهای ۱۱۲ و ۲۱۱ تومان بسیار مطلوب می‌باشد. عملکرد فجر در سه ماهه دوم امسال بهتر از فصل اول بوده و بیش از ۶۰ درصد سود آن متعلق به این سه ماهه اول می‌باشد. نمودارهای مقدار و نرخ فروش فجر در شش ماهه بدین صورت می‌باشد:

فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

صورت سود و زیان فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

صورت سود و زیان فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

جمع‌ بندی گزارش‌های شش ماهه گروه فولاد

بررسی گزارش‌های شش ماهه نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های فولادی در این مقطع زمانی افت فروش صادراتی داشته‌اند که در اکثر موارد با افزایش فروش داخلی این افت جبران شده است. اما نکته قابل توجه که منجر به افزایش درآمدها و سودآوری شده، افزایش نرخ‌های فروش متاثر از رشد نرخ ارز می‌باشد. رشد نرخ‌ها در ماه‌های ابتدایی نیمه دوم سال به دلیل رشد توامان نرخ‌های جهانی و نرخ ارز بیش از پیش بوده و چنانچه این روند ادامه‌دار باشد، با انعکاس نرخ‌های بالاتر انتظار عملکرد بهتر در گزارش های سالانه را خواهیم داشت.

 

تحلیل‌گر: خدیجه مهدی‌زاده

برای مطالعه تحلیل جامع گزارشات سه ماهه اول ۱۳۹۹ در صنعت فولاد ، به لینک زیر مراجعه کنید:

تحلیل جامع گزارشات سه ماهه

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید