گزارشات شش ماهه شرکت‌های فعال در صنعت متانول

گزارشات شش ماهه شرکت‌های فعال در صنعت متانول

گزارشات شش ماهه شرکت‌های فعال در صنعت متانول

یکی از محصولات پایه مهم در صنعت پتروشیمی متانول است که به عنوان سوخت در بعضی کشورها به کار می‌رود. این ماده از سال ۲۰۱۲ به طور جدی به عنوان خوراک واحدهای تولید الفین مورد استفاده قرار گرفت. تقاضای متانول طی ۵ سال اخیر با رشد سالانه ۴.۴ درصد به ۸۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ رسید و پیش‌بینی می‌شود که در ۵ سال آتی با رشد سالانه ۲.۲ درصد به روند صعودی خود ادامه دهد. بزرگترین تولیدکننده (۳۶ میلیون تن در سال) و مصرف کننده (۴۸ میلیون تن در سال) متانول دنیا کشور چین است.

در حال حاضر چهار مجتمع پتروشیمی زاگرس،‌ خارک، شیراز و مرجان در ایران این محصول را به صورت انبوه تولید می‌کنند به گونه‌ای که ایران به عنوان یکی از قطب‌های ‌تولید متانول در جهان شناخته می‌شود.

در سال ۲۰۲۰،‌ ظرفیت تولید متانول جهان بالغ بر ۱۵۰.۹۹ میلیون تن بوده است. تولید و مصرف جهانی متانول بالغ بر ۱۰۷.۸۲ میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود ۲۷.۹۸ میلیون تن می‌باشد. ظرفیت تولید ایران ۱۲ میلیون تن است که حدود ۷.۹ درصد کل ظرفیت اسمی و ۱۱ درصد تولید و ۴۲.۸ درصد تجارت متانول جهان را پوشش می‌دهد. پتروشیمی زاگرس تولید ۲۷.۵ درصد متانول ایران و ۱۱.۸ درصد تجارت جهانی متانول را دارا می‌باشد و در بین شرکت‌های فعال در این صنعت در کشور در رده اول قرار دارد.

در ادامه به بررسی گزارشات شش ماهه متانول‌سازهای فعال در بورس می‌پردازیم.

 

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس در گزارش شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹،‌ ۱۱،۳۳۶ ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است در سال جاری،‌ این شرکت ۴،۳۵۴ ریال در بهار و ۶،۹۸۲ ریال در تابستان سود ساخته است. در واقع ۶۲ درصد سود شش ماهه را در سه ماه اخیر ساخته است،‌ این در حالی است که این اعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷،۰۸۰ و ۱،۵۲۴ ریال بوده است.

پتروشیمی زاگرس

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد ۵.۵ درصدی همراه بوده است،‌ با توجه به کاهش نرخ جهانی متانول نسبت به دوره مشابه سال قبل،‌ علت این افزایش در درآمد را می‌توان به افزایش مقدار فروش و نرخ تبدیل ارز نسبت داد.

درآمدهای عملیاتی پتروشیمی زاگرس

بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۶ ماهه ۱۳۹۹،  نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است که عمدتا ناشی از ازفایش حدود ۳۷،۷۲۸ تن مقدار تولید متانول و همچنین افزایش نرخ گاز خوراک و اکسیژن نسبت به دوره مشابه قبل است. نرخ تسعیر ارز خوراک مجتمع بر طبق متوسط ماهانه نرخ ارز سامانه نیما می‌باشد.

هزینه‌های فروش، ‌اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، ‌اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل حدو ۷۹ درصد افزایش داشته است که عمدتا مربوط به هزینه حمل محصولات صادراتی می‌باشد که افزایش هزینه حمل ناشی از افزایش نرخ حمل و نرخ تبدیل ارز بوده است.

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدهای عملیاتی عمدتا مربوط به سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی بوده که باعث تبدیل زیان ۲۳ میلیاردی به درآمد ۱،۲۳۷ میلیاردی شده است.

نسبت حاشیه سود خالص

نسبت حاشیه سود خالص از ۴۷ درصد سال گذشته به ۵۹ درصد رسیده است. این افزایش نشان دهنده افزایش سوددهی خالص هر واحد فروش نسبت به دوره قبل بوده که عمدتا به دلیل افزایش مقدار فروش و نرخ تبدیل ارز در مقایسه با دوره قبل می‌باشد.

 

پتروشیمی خارک

پتروشیمی خارک در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹،‌ ۲،۴۴۷ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است. این شرکت تقریبا ۷۶ درصد از این سود را در فصل دوم سال کسب نموده است در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد بوده است.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت در این دوره با کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است که عمدتا ناشی از کاهش نرخ محصولات و کاهش مقدار فروش محصولات می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی پتروشیمی خارک

بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل ۱۲ درصد کاهش یافته که عمدتا مربوط به کاهش مقدار فروش در این دوره بوده است. این در حالی است که نرخ گاز خوراک خریداری شده از شرکت نفت فلات قاره به عنوان مواد اولیه شخارک،‌ ۱۷ درصد رشد داشته است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل دریایی و که ناشی از افزایش نرخ هزینه حمل و تسعیر ارز بوده است.

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد رشد داشته است که این رشد مربوط به تسعیر دارایی‌های ارزی شرکت می‌باشد.

نسبت حاشیه سود خالص

نسبت حاشیه سود خالص پتروشیمی خارک از ۸۵ درصد به ۱۰۶ درصد افزایش یافته است که همان‌طور که در آيتم‌های فوق بررسی گردید ناشی از افزایش نرخ تبدیل ارز و تسعیر ارز دارایی‌ها بوده است.

 

پتروشیمی فن‌ آوران

پتروشیمی فن آوران در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ توانست ۱۹،۳۰۲ ریال سود محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۷ درصدی را به ثبت رسانده است. این شرکت تقریبا ۸۷ درصد از این میزان سود را در تابستان ۱۳۹۹ ساخته است که نشان دهنده سود سازی خوب این شرکت در سه ماه اخیر است. این نسبت در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۸ تقریبا ۵۰ درصد بوده است.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت فن آوران در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹،‌ رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است،‌که ناشی از افزایش مقدار فروش بوده است.

درآمدهای عملیاتی پتروشیمی فن‌ آوران

بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است که ناشی از افزایش فروش در این دوره بوده است.

نسبت حاشیه سود خالص

نسبت حاشیه سود خالص شرکت از ۷۹ درصد به ۱۱۰ درصد افزایش یافت که عمدتا نلاشی از افزایش نرخ ارز و افزایش فروش شرکت بوده است.

با توجه به تاثیرگذاری بسیار نرخ ارز، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که هر گونه تغییرات و افزایش در نرخ ارز مستقیما در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت‌های متانولی اثر مثبت و در هزینه‌های حمل و بهای تمام شده آن‌ها اثر منفی خواهد داشت.

 

تحلیل‌گر: پریسا کریمی نیک

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید