۱۷ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال نقره

نقره جهانی خط روند منفی بلندمدتی را شکانده و در حال تروبک به آن است. گرفتن...
۲۸ دی ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال نقره

قیمت نقره جهانی بعد از اصلاح عمیقی که داشته، مدت زیادی است که در حالت کم‌نوسانی...