۷ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت در تایم‌فریم هفتگی در کف کانال صعودی بلندمدت خود قرار دارد و برای پوزیشن...
۱۴ دی ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت در مقیاس بلند مدت در سک کانال صعودی قرار دارد. باتوجه به وضعیت نموداری...
۷ دی ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت درون یک کانال عرضی بلند مدت در حرکت است و به سمت میدلاین کانال...