شاخص کل

شاخص هم‌وزن و خط رگرسیونی که بسیار زیبا حول آن در حال حرکت است.
اکنون در حال تغییر فاز از پایین خط رگرسیون به بالای این خط است. بنابراین روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.
اهداف این شاخص در شکل مشخص شده است.
تاریخ تحلیل: 1399/1/23

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل مهارنشدنی…هرچی هم تلاش میکنند با وضع قوانین جدید کنترلش کنند نمی توانند.اهداف در شکل مشخص شده است.هدف 1600000واحدی سقف باند دوم شاخص کل

تحلیل تکنیکال انس جهانی

انس جهانی مجدد نتوانست از سد مقاومت 1687 دلاری بگذرد و وارد فاز نزولی شد.اصلاح قیمت می‌تواند تا 1650 ادامه داشته باشد. تارگت قیمتی انس

تحلیل تکنیکال فسپا

فسپا به دید میام مدتی قابلیت رسد تا سقف کانال را دارد.هدف آن تقریبا 5800 تومان است. در واقع از جایی که واق شده بازدهی

دیدگاه خود را بنویسید