سنگ آهن1

سنگ آهن توانسته روند منفی بسیار بلند مدتی را شکسته و وارد فاز صعودی شود. این شکست خبر از رشد قیمتی خوبی در سنگ آهن می‌دهد.
اکنون از لحاظ تکنیکالی قسمت روس حمایت 89 دلاری قرار دارد و می تواند تا سقف کاناال صعودی رسم شده که حوالی 118 دلار است رشد داشته باشد.
تاریخ تحلیل: 1398/10/14

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

شاخص هم‌وزن و خط رگرسیونی که بسیار زیبا حول آن در حال حرکت است.اکنون در حال تغییر فاز از پایین خط رگرسیون به بالای این

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل مهارنشدنی…هرچی هم تلاش میکنند با وضع قوانین جدید کنترلش کنند نمی توانند.اهداف در شکل مشخص شده است.هدف 1600000واحدی سقف باند دوم شاخص کل

تحلیل تکنیکال انس جهانی

انس جهانی مجدد نتوانست از سد مقاومت 1687 دلاری بگذرد و وارد فاز نزولی شد.اصلاح قیمت می‌تواند تا 1650 ادامه داشته باشد. تارگت قیمتی انس

دیدگاه خود را بنویسید