۸ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال ریپل

ریپل از نمای دور...ترند منفی شکسته شده و آماده یه رشد 20 برابری...اهداف قیمتی 0.83 و...