۲۸ دی ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال روی

قیمت روی جهانی طبق تحلیل پیش رفته و به اولین هدف خود که 2406 دلار بود...
۱۰ دی ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال روی

با توجه به دو اردی مثبت پشت سر هم روی مکدی سنگین هفتگی، احتمال رشد قیمت...