۸ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال EOS

EOS در نزدیکی روند بلند مدتی خود و همچنین در حال تروبک به خط روند منفی...