۸ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال اتریوم

اتریوم در کف قیمتی خود قرار دارد و اکنون زیر مقاومت تاریخی خود می‌باشد. با توجه...