اوره

اوره یا کاربامید یک ترکیب آلی است که در متابولیسم ترکیبات حاوی نیتروژن در بدن حیوانات نقش مهمی ایفا می‌کند. محصول اوره صنعتی در تولید انواع کود شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب،‌ سخت، بی‌بو و بی‌رنگ،‌ بسیار محلول در آب و نسبتا غیر سمی می‌باشد. اوره یکی از مواد اولیه مهم در صنایع شیمیایی است که از طریق واکنش آمونیاک و CO2 حاصل می‌گردد. در واقع اوره اصلی‌ترین محصول تولیدی  از آمونیاک است به طوری که بیش از نیمی از آمونیاک تولیدی در دنیا به اوره تبدیل می‌شود.

بیشتر اوره تولید شده در جهان به صورت جامد و به شکل پریل،‌ گرانول و کریستال برای مصارف خاص و به مقدار کم می‌باشد. بالغ بر 85 درصد مصرف اوره به عنوان کود شیمیایی بوده و بخشی از آن نیز در تولید اوره آمونیوم نیترات، NPKs و کاربردهای صنعتی اوره فرمالدئید،‌ فرمالین و … به کار می‌رود. محصولات دیگری نیز با اضافه کردن ترکیبات مختلف به اوره از جمله سولفات  کلسیم ،‌فسفات منوکلسیم و کلروآمونیوم به دست می‌آیند.

بزرگ‌ترین صادرکنندگان اوره در جهان کشورهایی هستند که دارای منایع گاز طبیعی ارزان قیمت ( با قدرت رقابتی بالا در قیمت‌گذاری ) می‌باشند،‌ چرا که گاز طبیعی مهم‌ترین ماده خام در تولید این محصول می‌باشد.