معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی

در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۳۹۹ در بازارهای جهانی اثر بخش بودن واکسن کرونا، شروع فعالیت‌های تجاری و صنایع پایین دستی، باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است که به پیروی از آن قیمت فرآورده‌های نفتی نیز افزایش می‌یابند. نفتا یکی از محصولات تولید شده از نفت است که به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت نفتا در هفته‌ی مورد بررسی به گزارش پلتس به ۴۰۰.۲۵-۴۰۲.۵۰ دلار رسید که نسبت به هفته‌ی گذشته رشد ۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

با توجه به این که قیمت نفتا همچنان رشدی است به طوری که در زمان نگارش این تحلیل به ۴۲۷ دلار نیز رسیده است، فعالان این حوزه قیمت محصولات پتروشیمی را افزایشی می‌بینند، خریداران با علم به این که افزایش قیمت نفتا منجر به افزایش بهای تمام شده‌ی محصولات پتروشیمی می‌شود لذا به شکل فعال‌تری در بازار حضور پیدا کردند. نرخ میانگین ماهانه دلار نیما در هفته‌ی گذشته۲۵۵۰۰ تومان بود.

در معاملات هفته منتهی به ۱۲ آذر ۹۹ با روند کاهشی رو به رو بودیم که ارزش معاملات کل رینگ شیمیایی نسبت به هفته‌ی گذشته با ۸ درصد کاهش همراه بوده است. در کلیت بازار شاهد کاهش عرضه و تقاضا نسبت به هفته‌ی گذشته به میزان ۲۵ و ۱۸ درصد بودیم. در هفته مورد بررسی، در مجموع ۲۹۳,۳۶۲ تن محصول پتروشیمی عرضه شد، در جریان معاملات ۲۳۲,۳۲۶ تن از این محصولات به ارزش کل ۲,۶۲۱ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

گروه پلیمری‌ها هفته‌ی خوبی را آغاز کردند، در جریان معاملات ۵۵,۶۸۵ تن از این محصولات مورد معاملات قرار گرفت. میزان حجم مورد معامله نسبت به هفته‌ی گذشته ۱۹.۴درصد افزایش داشت و در جریان معاملات به ارزش ۱,۴۴۴ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته ۱۶.۸ درصد افزایش داشته است.

پلی اتیلن ترفتالات (PET)

در هفته‌ی مورد بررسی، ۱۱,۰۲۲ تن پلی اتیلن ترفتالات با قیمت پایه ۱۷,۱۹۲ تومان در بورس کالا عرضه شد. قیمت پایه با رشد ۲ درصدی همراه بود. در جریان معاملات ۱۱,۰۲۲ تن با میانگین قیمت ۱۸,۴۳۴ تومان به ارزش ۲۰۳ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. حجم تقاضا در این محصول نسبت به هفته گذشته ۳.۶ درصد افت همراه بود، ارزش معاملات متاثر از افت ۳.۶ درصدی و افزایش ۲ درصدی قیمت پایه افت ۰.۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

پلی اتیلن سبک(LDPE)

در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۳۹۹،  ۱۵,۲۳۴ تن پلی اتیلن سبک با قیمت پایه ۲۵,۳۵۲ تومان در بورس کالا عرضه شد، حجم عرضه ۵ درصد و قیمت پایه ۲ درصد با رشد همراه بودند. در جریان معاملات ۹,۰۶۱ تن با میانگین قیمت ۲۵,۱۰۵ تومان به ارزش ۲۱۶ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم تقاضا در این محصول نسبت به هفته قبل ۱۲۳ درصد رشد همراه بود که دلیل آن چشم‌انداز رو به رشد قیمت‌های جهانی است. ارزش معاملات متاثر از افزایش ۱۰۹ درصدی حجم معاملات و رشد ۳.۴ درصدی قیمت، افزایش ۱۱۴ درصدی را ثبت کرد.

پلی اتیلن سبک (HDPE)

در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا در جریان معاملات پلی اتیلن سنگین ۱۳,۶۴۸ تن با میانگین قیمت ۲۲,۳۰۰ تومان به ارزش ۲۹۸ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم تقاضا و حجم معاملات به ترتیب در این محصول نسبت به هفته گذشته ۶۳ درصد و ۶۸ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات متاثر از رشد ۶۳ درصدی تقاضا و کاهش ۰.۵ درصدی قیمت میانگین، رشد ۶۲ درصدی را ثبت نموده است.

پلی استایرن (PE)

در هفته مورد بررسی، ۵,۶۰۸ تن با قیمت پایه ۳۲,۹۴۶ تومان عرضه شد. حجم عرضه با افت ۱۰ درصدی و قیمت پایه با رشد ۰.۱ درصدی همراه بود. در جریان معاملات پلی استایرن ۱,۵۸۵ تن از این محصول با میانگین قیمت ۳۵,۹۳۹ تومان به ارزش تقریبا ۶۱ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. ارزش معاملات با افت ۲۸ درصدی که متاثر کاهش ۳۱ درصدی حجم معاملات و افزایش ۳.۵ درصد میانگین قیمت همراه بود.

پلی پروپیلن(PP)

در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا ۱۳,۸۳۱ تن پلی پروپیلن با قیمت پایه ۲۶,۷۹۰ تومان در بورس کالای پتروشیمی عرضه، حجم عرضه با افت ۶.۲ درصدی ولی قیمت پایه با رشد ۱.۶  درصدی همراه بود. در جریان معاملات ۱۳,۸۳۱ تن از این محصول با میانگین قیمت ۲۹,۷۸۶ تومان به ارزش ۴۲۴ میلیارد تومان معامله شد. ارزش معاملات افت ۴.۵ درصدی را این هفته ثبت کرد.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS)

پتروشیمی تبریز و قائد بصیر ۵۵۰ تن اکریلونیتریل بوتادین استایرن را با قیمت پایه ۵۶,۱۶۵ تومان عرضه کردند. در جریان معاملات ۵۵۰ تن با میانگین قیمت ۵۹,۱۴۷ تومان به ارزش ۳۲ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم تقاضا در این محصول نسبت به هفته گذشته ۸۸ درصد افزایش داشته است، ارزش معاملات متاثر از رشد ۴۸ درصدی حجم معاملات و رشد قیمتی ۴ درصدی توانست رشد ۵۳ درصدی را ثبت کند.

پلی وینیل کلراید (PVC)

در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۹۹ ، ۷,۶۱۷ تن پلی وینیل کلراید با قیمت پایه ۳۰,۳۶۳ تومان در رینگ محصولات شیمیایی عرضه شد. علی‌رغم افزایش ۲ درصدی قیمت پایه، حجم عرضه این محصول با افت ۱۷.۴ درصد همراه بوده است. در جریان معاملات ۴,۳۳۴ تن از این محصول با میانگین قیمت ۳۰,۵۳۷ تومان به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است. ارزش معاملات متاثر از افزایش ۳.۴ درصدی حجم معاملات و افزایش ۲.۴ قیمت افزایش ۶ درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت نموده است.

منو اتیلن گلایکول (MEG)

در هفته مورد بررسی ۳,۰۲۴ تن منو اتیلن گلایکول با قیمت پایه ۹,۷۱۵ تومان عرضه شد. حجم عرضه و قیمت پایه به ترتیب ۳.۴ درصد و ۱ درصد افزایش را ثبت نموده‌اند. در جریان معاملات ۲,۴۷۴ تن منواتیلن گلایکول با میانگین قیمت ۹,۸۳۶ تومان به ارزش ۲۴.۴ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است. حجم تقاضا نسبت به هفته قبل ۱۶۹ درصد رشد همراه بوده است. ارزش معاملات در اثر افزایش۱۳۴.۹ درصدی حجم معاملات و رشد ۱ درصدی قیمت ۱۴۱ رشد را ثبت نموده است.

اوره پریل

در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا ۲,۲۰۰ تن اوره پریل توسط پتروشیمی شیراز و خراسان با قیمت پایه ۴,۵۸۰ تومان در بورس کالا عرضه شد که قیمت پایه با رشد یک درصدی همراه بود. در جریان معاملات هفته مورد بررسی ۲۲۰ تن اوره پریل با میانگین قیمت ۴,۸۱۲ تومان به ارزش۱۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. حجم تقاضا نسبت به هفت گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات متاثر از افزایش حجم ۴۱ درصدی معاملات و افت ۴ درصدی قیمت، با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده است.

اوره گرانول

در جریان معاملات هفته مورد بررسی ۳,۳۲۵ تن با میانگین قیمت ۴,۴۷۵ تومان به ارزش معاملات ۱۴.۸ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم تقاضا نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد افزایش داشت درصورتی که حجم عرضه با ۳۰ درصد افت همراه بود. ارزش معاملات در اثر افزایش حجم معاملات ۲۵ درصدی و افزایش قیمت یک درصدی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به هفته قبل همراه بود.

پتروشیمی بورس کالا

 

تحلیل‌گر: علیرضا شاه‌محمدی

برای مطالعه معاملات بورس کالا محصولات گروه پتروشیمی هفته منتهی به ۵ آذر ۱۳۹۹ به لینک زیر مراجعه کنید:

معاملات بورس کالا

پست را به اشتراک بگذارید

در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید